Du må beregne mva når du kjøper tjenester fra utlandet

Usikker på håndtering av mva ved kjøp av tjenester fra utlandet?

Lover og regler

Usikker på håndtering av mva ved kjøp av tjenester fra utlandet?

Når du kjøper tjenester fra utlandet, skal du betale merverdiavgift på samme måte som om du hadde kjøpt tjenestene i Norge.

Kjøper du reklametjenester på internett eller sosiale medier, rådgivning- og konsulenttjenester, eller programvarer/lisenser, er det derfor stor sannsynlighet for at du må betale mva på dette. Det gjelder selv om den utenlandske leverandøren sender faktura uten mva. Er du registrert for mva,  rapporteres dette i den vanlige mva-meldingen som sendes inn hver termin.

Fjernleverbare tjenester
Har du kjøpt eller planlegger du å kjøpe fjernleverbare tjenester fra utlandet?
En fjernleverbar tjeneste er en tjeneste som kan leveres over avstand.

Eksempler på tjenester som kan være fjernleverbare:

 • Markedsføringsannonser fra for eksempel Google eller Facebook
 • Programvare eller programvarelisenser
 • Utvikling av nettsider og programvare
 • Leie av domener og nettsider
 • Juridisk rådgivning
 • Arkitekttjenester
 • Konsulent- og rådgivningstjenester
 • Regnskapstjenester

Fjernleverbare tjenester er per definisjon tjenester som kan leveres over avstand, slik at utførelsen eller leveringen ikke  må knyttes til et bestemt fysisk sted.

Utenlandske tilbydere av fjernleverbare tjenester har ikke registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret.

For å unngå konkurransevridninger overfor norske tilbydere av de samme tjenestene, foreligger det plikt for mottakeren av slike tjenester å beregne mva. på vegne av selger – såkalt snudd avregning av mva. Det er bare næringsdrivende mottakere som har denne plikten – ikke privatpersoner.

Hovedregelen er at alle varer og tjenester er avgiftspliktige, men det finnes noen unntak.

Eksempler på tjenester som ikke er avgiftspliktige i Norge

 • Undervisningstjenester
 • Helsetjenester
 • Salg og formidling av finansielle tjenester (for eksempel banktjenester, forsikring, aksjer,
 • betalingsformidling og forvaltning av verdipapirfond)

Dersom du kjøper tjenester som privatperson eller til en hobbyvirksomhet, regnes du ikke som næringsdrivende.

Du skal beregne mva selv om du ikke er registrert i mva registeret.

Du skal levere en egen mva-melding for virksomheter som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Du skal bare levere mva-melding og betale merverdiavgift når du kjøper fjernleverbare tjenester for til sammen mer enn 2000 kroner i løpet av et kvartal. Det er fakturadatoen som avgjør hvilket kvartal et kjøp skal knyttes til.

Hvis du for eksempel kjøper tjenester for til sammen 3000 kroner i første kvartal og for 1500 kroner i andre kvartal, skal du bare levere mva-melding og betale i første kvartal. 

Slik regnes kvartalene
Første kvartal: 1. januar - 31. mars - frist 10. mai
Andre kvartal: 1. april - 30. juni - frist 10. august
Tredje kvartal: 1. juli - 30. september - frist 10. november
Fjerde kvartal: 1. oktober - 31. september - frist 10. februar

Kursene for å beregne grunnlaget i norske kroner finner du her: https://www.toll.no/no/verktoy/valutakurser/History?SelectedExchangeRate= 

Frister
Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt skal sendes inn kvartalsvis til følgende datoer:

1. kvartal – 10. mai
2. kvartal – 10. august
3. kvartal – 10. november
4. kvartal – 10. februar
Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Du skal fylle ut og levere mva-melding for virksomheter som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Logg inn og lever RF-0005
https://altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode=160201&ServiceCode=4223

Levering direkte fra regnskapssystem
Du kan også sende mva-meldingen til Altinn fra økonomisystemer som har tilrettelagt for dette. Sjekk regnskapssystemet ditt for veiledning om hvordan du gjør dette. 

Skatteetatens informasjonsskriv om skatt og avgift, opplyses det om økt kontrollfokus på rapportering av mva. ved kjøp av tjenester fra utlandet.

Skatteetaten har utviklet et eget verktøy for å fastslå avgiftsplikten for den enkelte.
Er du i tvil om du er forpliktet til å rapportere mva. ved snudd avregning, kan du teste systemet her. 

Du kan også lese mer om emnet i Regnskap Norge sin artikkel.

Photo by Leon Seibert on Unsplash
  

Similar posts