Feil adresse i offentlige registre kan få store konsekvenser!

Har du feil adresse registrert i offentlige registre kan du i verste fall risikere at selskapet ditt blir slettet eller ...

Lover og regler Styrearbeid

Har du feil adresse registrert i offentlige registre kan du i verste fall risikere at selskapet ditt blir slettet eller at du ikke mottar krav og meldinger fra det offentlige.

Ta eksemplet med pliktig revisjon. Når du omsetter for over 6 millioner må du påfølgende år ha valgt revisor. Dette må du selv sørge for. Som næringsdrivende får du mange meldinger fra det offentlige i Altinn. Ikke alle meldinger sendes i Altinn. Dette er tilfelle bla.a. på slike type meldinger om tvangsoppløsning pga av manglende formaliteter. I vår digitale tidsalder forventer vi at alle meldinger leveres digitalt. Det er ikke alltid tilfelle.

Enkelte meldinger sendes direkte til adressen som er registrert på bedriften din.  

I noen sammenhenger blir også krav eller meldinger sendt privat til deg som er styreleder i bedriften.

Da hjelper det ikke i ettertid at posten ikke er kommet fram hvis du har feil adresser registrert i offentlige registre.

Det er flere eksempler på at selskaper har blitt slettet på grunn av manglende respons,  og at styreleder/bedriften ikke har mottatt post.


Her er derfor noen enkle råd for å sikre at post og meldinger kommer fram:

👉 Sjekk at din kontaktadresse/varslingsadresse er registrert i Altinn slik at du alltid får varsel om når det kommer melding i Altinn.

👉 Kontaktadressen/varslingsadressen din i Altinn må være oppdatert både på deg selv personlig og på selskapet.

👉 Sjekk at det er registrert riktig adresse på selskapet ditt i foretaksregisteret så du er sikker på at post kommer fram - søk selv her https://www.brreg.no

👉 Sjekk at du alltid har oppdatert riktig opplysninger om styret i foretaksregisteret

👉 Sjekk alle meldinger du får som har en frist, og avgjør hvem som skal følge opp meldingen om det er deg eller din regnskapsfører. Sørg for å kvalitets sikre at dette blir gjort.

👉 Sjekk at din egen adresse er riktig registrert i folkeregisteret. Som styreleder kan du også få post direkte, og da er det din registrerte adresse i folkeregisteret som brukes.
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister

#praktiskforretningshjelp #styrearbeid #praktiskledelse #styreansvar

Similar posts