Hva betyr strategi?

En strategi er en angrepsmåte for å nå et mål. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», ...

Ledelse Styrearbeid Økonomi

En strategi er en angrepsmåte for å nå et mål. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring».

Ordet "strategi" refererer til en plan eller en langsiktig tilnærming som er utformet for å oppnå et bestemt mål. Det er et begrep som ofte brukes innenfor områder som forretningsledelse, militærtaktikk, politikk og spillteori.

En strategi innebærer vanligvis å identifisere mål, analysere omgivelsene eller situasjonen, vurdere ressurser og konkurranseforhold, og deretter utforme en plan for handling. Strategier kan variere avhengig av kontekst og formål, og de kan være fokusert på å oppnå konkurransefortrinn, håndtere risiko, oppnå langsiktig vekst eller løse komplekse problemer.

I forretningsverdenen kan en strategi innebære å identifisere markedssegmenter, utvikle produkter, planlegge markedsføringstiltak, bygge merkevarebevissthet eller oppnå kostnadslederskap. Innen militær sammenheng kan en strategi involvere taktisk plassering av styrker, utnyttelse av fiendens svakheter og oppnåelse av operasjonelle mål.

Generelt sett er strategi en bevisst og langsiktig tilnærming til planlegging og handling for å oppnå spesifikke mål, og den innebærer ofte å ta hensyn til både interne og eksterne faktorer som kan påvirke utfallet.

"Strategi er som en veldig smart plan. Det handler om å tenke nøye og planlegge hvordan man kan oppnå noe viktig. Når man har en strategi, så tenker man på hva man vil oppnå, hvordan man skal gjøre det og hva som kan hindre deg i å nå målet ditt.

Tenke strategisk betyr at man ser på alt rundt seg og bruker sin kunnskap og erfaring til å ta de beste beslutningene. Det er som å spille et spill og tenke på hvordan man kan vinne. Når man tenker strategisk, tar man hensyn til hva som er bra og hva som er dårlig for å nå målet.

Noen mennesker kan tro at strategi er komplisert fordi det involverer langsiktig planlegging og justering av innsatsen underveis. Dette kan virke overveldende hvis man ikke er vant til å tenke på den måten.

Strategi i sin essens handler om å ha et klart mål og tilpasse innsatsen underveis basert på hva som skjer.  Målet er det samme fortsatt men måten man kommer dit kan endres ut i fra hva som skjer rundt deg av konkurrenter og andre aktører på markedet.  Derfor er det viktig å hele tiden diskutere endringer og justere strategien din.

 

Selv om det er forskjeller mellom næringslivet og spillet sjakk, kan vi trekke noen sammenligninger når det gjelder å være taktisk og utvikle bedrifter:
 1. Planlegging og trekk: I både sjakk og næringslivet handler taktikk om å planlegge og gjøre strategiske trekk. I sjakk handler det om å flytte brikkene på en måte som gir deg en fordel, mens i næringslivet handler det om å ta beslutninger som kan hjelpe bedriften din å vokse og lykkes.

 2. Analyse av konkurrenter: I både sjakk og næringslivet er det viktig å analysere konkurrentene dine. I sjakk studerer du motstanderens trekk og prøver å forutsi hva de vil gjøre. På samme måte i næringslivet studerer du konkurrentenes strategier, produkter og markedsføring for å kunne tilpasse deg og finne måter å skille deg ut på.

 3. Risikovurdering: Å være taktisk innebærer også å vurdere risikoer og belønninger. I sjakk kan du ofre en brikke for å få en bedre posisjon eller mulighet senere i spillet. I næringslivet må du også vurdere risikoer knyttet til investeringer, lansering av nye produkter eller inngåelse av samarbeid.

 4. Tilpasningsevne: I både sjakk og næringslivet er tilpasningsevne viktig. I sjakk må du være fleksibel og justere strategien din basert på motstanderens trekk. I næringslivet må du kunne tilpasse deg endrede markedsforhold, trender og kundenes behov for å kunne vokse og overleve.

 5. Langsiktig tenkning: I sjakk handler taktikk også om å tenke på det langsiktige målet med partiet og jobbe mot det. På samme måte i næringslivet er det viktig å ha langsiktige mål for bedriften og jobbe taktisk for å oppnå dem, selv om det kan være nødvendig med justeringer underveis.

  Selv om sjakk er et spill med klare regler og begrensninger, kan prinsippene om taktikk og strategisk tenkning overføres til næringslivet. Å være taktisk i næringslivet innebærer å planlegge, analysere konkurrenter, vurdere risikoer, tilpasse seg og jobbe mot langsiktige mål for å oppnå suksess.

 

Å tilpasse planer til den strategien du har valgt er viktig av flere grunner:

 1. Endringer i omgivelsene: Verden og omgivelsene rundt oss er i stadig endring. Markeder, teknologi, kundepreferanser og konkurransesituasjoner kan endre seg over tid. Ved å tilpasse planene dine i tråd med strategien, kan du håndtere disse endringene og utnytte mulighetene som oppstår.

 2. Måloppnåelse: Strategien er basert på et langsiktig mål. Underveis kan det oppstå hindringer eller nye muligheter som påvirker evnen til å nå dette målet. Ved å tilpasse planene dine, kan du sikre at du tar hensyn til disse faktorene og tar nødvendige justeringer for å fortsatt bevege deg mot målet ditt.

 3. Læring og tilpasning: Strategi og planlegging er ikke statiske, men en kontinuerlig prosess. Ved å tilpasse planene dine, kan du lære av erfaringer og tilbakemeldinger underveis. Du kan justere og forbedre planene basert på innsikt og kunnskap du tilegner deg underveis, og dermed øke sjansene for suksess.

 4. Konkurranse og innovasjon: I mange situasjoner er det konkurranse, enten det er i næringslivet, idrett eller andre områder. Ved å tilpasse planene dine, kan du respondere på konkurransens bevegelser og finne nye og innovative måter å skille deg ut på eller utnytte nye muligheter.

  I sum handler tilpasning av planer til strategien om å være fleksibel, åpen for endring og i stand til å reagere på dynamiske omgivelser. 

  Det lar deg optimalisere innsatsen og holde deg på riktig kurs for å nå dine mål, selv når forholdene endrer seg.

  Det er viktig å ha erfarne personer i styret som tenker strategisk fordi de har mye kunnskap og erfaring. De kan hjelpe til med å lage gode planer og ta smarte beslutninger. De vet hva som har fungert tidligere og hva som kan være en utfordring i fremtiden.

Similar posts