Hva du ikke vet, kan skade deg og din bedrift!

Du har en genial ide og vil starte for deg selv. Du hiver deg inn i forretningsverdenen og starter ditt eget selskap.

Styrearbeid Strategi

Du har en genial ide og vil starte for deg selv. Du hiver deg inn i forretningsverdenen og starter ditt eget selskap. 

Som gründer har du en sterk visjon og lidenskap for ditt prosjekt, som driver deg til å overvinne utfordringer, og fortsette selv når ting blir vanskelige. Du har også evnen til å tilpasse deg og lære raskt, noe som er avgjørende for å navigere i det uforutsigbare landskapet som det er å starte og drive en ny virksomhet.

Du har ingen erfaring med å drive eget firma - men det er vel ingen sak?

Studier og forskning har vist at en betydelig prosentandel av nyetablerte bedrifter ikke overlever på lang sikt. Tallene varierer, men en vanlig referanse er at rundt 20-30% av bedrifter ikke klarer å overleve de første to årene. Etter fem år kan andelen mislykkede bedrifter øke til rundt 50%.

DNB sier at 44 % av nyetablerte selskaper går dukken etter et år.


 

Forretningsdrift er et eget fag

Erfaring i forretningsdrift er som å ha et hemmelig superheltkart - det gir deg veiledning om hvordan du navigerer i jungelen av strategisk planlegging, finansiell styring, personalledelse, markedsføring, og lovgivning, uten å gå seg vill eller bli spist av en regnskog av papirarbeid! 

Du kan bare spørre noen når du har noen spørsmål........  Men hva med de tingene du ikke vet? Det som du oppdager når du gjør feil?  Der hvor du plutselig oppdager for seint at dette kostet langt mer enn du trodde?  Det er det vi alle opplever som "dyrekjøpt erfaring" - kunne det vært unngått hvis du visste det du nå vet etter å ha "fått erfaringen"?

Å drive en bedrift er også et fag - en kompleks oppgave som krever mer enn bare en god idé eller dyktighet innenfor et bestemt fagområde. Det er et eget fagfelt som omfatter mange forskjellige områder, inkludert finansiell styring, markedsføring, HR, og navigering i et stadig mer komplekst landskap av lover og regler. 

Som gründer står du overfor utfordringen med å balansere din faglige ekspertise med behovet for å mestre kunsten av forretningsdrift. Dette kan være en vanskelig balansegang, da det krever en bred kompetanse og evnen til å tilpasse seg raskt til nye situasjoner. Det er derfor ikke uvanlig at du som gründer kan finne deg selv i en situasjon der du må lære nye ferdigheter på farten, samtidig som du styrer ditt eget firma.

Erfaring er som en superhelt: Den har vært gjennom mange kamper, både seire og nederlag, og har kommet ut på den andre siden med en hel haug med superkrefter (også kjent som ferdigheter og kunnskap).

Erfaring er din personlige feil-detektor: Den kan se potensielle fallgruver og hindringer som en mindre erfaren person kanskje ikke ser. Tenk på det som din egen personlige "feil radar".

Erfaring er ikke bare teoretisk kunnskap, men en praktisk og handlingsbasert form for læring. Det er det som skiller teori fra praksis og gjør det mulig å håndtere og løse problemer på en mer effektiv og effektiv måte.

 

Her er noen områder som du fort blir kastet inn i og som det kan være godt å få noe hjelp med:

 • Generell firmadrift: Som ny i bedrifts verdenen er det utfordrende å ha en klar forståelse av hvordan du effektivt kan drive bedriften din. Dette inkluderer alt fra å administrere ansatte (personaladministrasjon) , til å håndtere leverandører, salg, til å forstå alle lover og regler du er underlagt i din bransje i tillegg til at døgnet bare har 24 timer. Uten denne kunnskapen kan du lett oppleve ineffektivitet, lav moral hos ansatte (forstår ikke hvorfor folk slutter), juridiske problemer, og andre utfordringer som hindrer deg i å oppleve suksessen som du fortjener.

 • Økonomisk planlegging og finansieringsstrategi:
  Du blir kastet inn i økonomistyring som inkluderer alt fra å lage og følge et budsjett, til å forstå finansielle rapporter, og til å planlegge for fremtidig vekst når det eneste du ønsker er å få en effektiv arbeidsdag. Uten solid finansiell planlegging, kan du oppleve å få likviditetsproblemer, gå tom for penger, få uventede økonomiske vanskeligheter, og dermed begrense veksten din.  Av og til kan det være vanskelig å forstå hvordan disse tingen fungerer sammen og hvilke prosesser og systemer som er nødvendige for å drive en effektiv virksomhet.

 • Kundeopplevelse:
  Kundeopplevelsen er noe det viktigste du skaper i dag.
  Uten en forståelse av hvordan du effektivt håndterer kundeklager, beholder lojale kunder, og skaper en positiv kundeopplevelse, kan du miste verdifulle kunder til konkurrenter. En dårlig opplevelse hos kunder, kan gjøre stor skade.

 • Ledelse og utvikling av bedriftskultur:
  Ledelse og kulturbygging er to sider av samme mynt. God ledelse er nødvendig for å bygge en sterk bedriftskultur, og en sterk bedriftskultur kan forsterke god ledelse.

  Som ny bedriftsleder skal du ha kunnskap om hvordan man effektivt leder et team og bygger en positiv og produktiv bedriftskultur. Dette inkluderer alt fra å forstå hvordan man motiverer og engasjerer ansatte, til å vite hvordan man håndterer konflikter, til å forstå hvordan man kan skape en kultur som fremmer innovasjon og samarbeid. Uten denne kunnskapen, kan di oppleve lav moral blant ansatte, stor "gjennomtrekk", ingen innovasjon, noe som kan hindre utvikling av bedriften din.

 • Strategisk planlegging:  Uten en klar visjon for fremtiden og en plan for hvordan man skal komme dit, kan du lett bli fanget i en syklus av kortsiktig tenkning som hindrer din langsiktige suksess. 

 • Styrearbeid:
  Som gründer kan det være lett å undervurdere betydningen av styrearbeid. Du kan være så fokusert på produktutvikling, markedsføring og finansiering at du overser viktigheten av et effektivt og kompetent styre. Da er det fort gjort at du heller ikke får protokollert alle vurderinger, og beslutninger som blir tatt noe som lett kan gjøre at du får et personlig ansvar hvis det går galt.

"God råd er dyre"?

I en verden hvor "gode råd er dyre" er et kjent uttrykk, er det lett å anta at verdifull innsikt og ekspertise kommer med en heftig prislapp. Men er dette alltid tilfelle? 

 1. Folk med erfaring har ofte en dyp forståelse av deres felt. De har vært gjennom mange situasjoner, både gode og dårlige, og har lært av dem. De har utviklet ferdigheter og kunnskap som bare kan oppnås gjennom tid og praksis.
 2. Erfaring kan bidra til å unngå kostbare feil. En erfaren person kan se potensielle fallgruver og hindringer som en mindre erfaren person kanskje ikke ser. Dette kan spare tid, penger og ressurser.
 3. Erfaring kan bidra til å akselerere vekst og suksess. Med riktig veiledning og råd, kan du hoppe over mange av de vanlige vekstsmertene og gå rett til de strategiene og taktikkene som fungerer best.

Så, selv om det kan virke som om "gode råd er dyre", er det viktig å huske at verdien av erfaring ofte overstiger kostnaden.

Hadde jeg bare visst! Når du ender opp med å betale regningen etter å ha tråkket i en felle du kunne ha sett komme, sitter du igjen med svaret.  Utfordringen er at da er det for seint.

Jeg anbefaler deg å finne en person du kan bruke som sparringspartner, eller en ekstern styreleder og styremedlemmer som kan bidra med sin erfaring.

Å engasjere folk med erfaring kan være en av de smarteste investeringene du kan gjøre.

Photo by Kenny Eliason on Unsplash

Similar posts