Hva er en profesjonell styreleder?

En profesjonell styreleder er en person som har som hovedvirksomhet å være leder for et styre i en organisasjon eller ...

Styrearbeid

En profesjonell styreleder er en person som har som hovedvirksomhet å være leder for et styre i en organisasjon eller et selskap. Styrelederen spiller en viktig rolle i å styre og lede styrets arbeid, og sikre effektiv styring av virksomheten.  

Ordet profesjonell betyr yrkesmessig eller formell. Begrepet blir brukt om en person som har gjort noe til en levevei, for eksempel en idrettsutøver. En profesjonist er profesjonell, i motsetning til en amatør.

En profesjonell styreleder har vanligvis betydelig erfaring og kompetanse innenfor styring og ledelse. De kan ha bakgrunn som tidligere toppledere eller som erfarne styremedlemmer.

Styrelederen tar på seg oppgaver som å lede styremøter, fasilitere diskusjoner og beslutningsprosesser, og sørge for at styrets mandat og ansvarsområder blir fulgt.

Å ha en god styreleder er viktig for at styret skal fungere godt i sitt arbeid.

Selv om det er styret som helhet som har ansvaret har styreleder et større ansvar for oppfølging i mellom styremøtene.  Noen viktige ansvarsområder til en profesjonell styreleder er:

 • Ledelse av styrearbeidet:
  Styrelederen har ansvar for å sikre at styret fungerer effektivt og oppfyller sine plikter og ansvar. Dette innebærer å planlegge og lede styremøter, sette agendaen, sikre at nødvendig informasjon blir presentert for styret, og følge opp på beslutninger og handlinger. Styreleder samarbeider og jobber tett sammen med daglig leder.

 • Relasjoner og kommunikasjon:
  Styrelederen fungerer ofte som en sentral kommunikasjonskanal mellom styret og selskapets ledelse, aksjonærer og andre interessenter. De er ansvarlige for å opprettholde gode relasjoner og sikre effektiv kommunikasjon mellom alle involverte parter.

 • Strategisk veiledning:
  Styrelederen bidrar til å utvikle og implementere organisasjonens strategiske retning i samarbeid med styret og ledelsen. De gir veiledning og rådgivning basert på sin erfaring og innsikt, og bidrar til å sikre at selskapet tar informerte og strategiske beslutninger gjennom gode diskusjoner i styret.

 • Risikostyring og etterlevelse:
  Styrelederen er involvert i risikostyring og etterlevelse av lover, forskrifter og etiske standarder. De har ansvar for å sikre at de viktige sakene behandles i styret og at dermed selskapet opererer innenfor rammen av lover og regler, og at nødvendige kontrollsystemer er på plass for å identifisere og håndtere risiko.

 • Styreutvikling:
  Styrelederen er opptatt av å utvikle styrets sammensetning, kompetanse og effektivitet. De kan bidra til å identifisere behovet for kompetanse i styret, delta i utvelgelsen av nye styremedlemmer og sørge for at styret har tilstrekkelig opplæring og utviklingsmuligheter.

 • Sparringspartner og støtte for daglig leder:
  En god styreleder vil også være en støtte og sparringspartner for daglig i selskapet.  Det er viktig at styreleder ikke "tar ledelsen" i selskapet men støtter daglig leder.  

Tidligere var selskapene opptatt av det formelle med styrelederjobben og engasjerte ofte en advokat som styreleder kun med tanke på det juridiske.  I dag er det like viktig at styreleder også har erfaring og kompetanse på andre områder som bedriften trenger.  En profesjonell styreleder har også et større engasjement for bedriften og utvikling av denne.

En profesjonell styreleder bringer med seg lederkompetanse, erfaring og objektivitet til rollen. Deres fokus er å sikre at styret fungerer på en profesjonell og effektiv måte og sammen bidrar til å oppnå selskapets mål.

Er det viktig å ha en profesjonell styreleder?
Hva du kaller det er ikke så viktig. Det viktigste er at du har fokus på kompetanse og erfaring og velger en styreleder som har tid til å engasjere seg akkurat for din bedrift og utvikling av denne.  Det krever mer enn formalistisk kompetanse å være en styreleder.

 

 

Similar posts