Hva er en styregrossist?

Ordet styregrossist er ofte brukt om en person som har mange styreverv. I mange sammenhenger er det brukt "negativt".

Styrearbeid

Ordet styregrossist er ofte brukt om en person som har mange styreverv.  I mange sammenhenger er det brukt "negativt".

Selv om styregrossister kan være verdifulle ressurser i styrearbeidet, er det også noen potensielle negative sider ved denne tilnærmingen.

Her er noen av de mulige ulempene med styregrossister:

Begrenset engasjement:
Styregrossister kan ha mange styreverv samtidig i ulike selskaper. Dette kan føre til begrenset tid og engasjement for hvert enkelt styreverv. Det kan være vanskelig for dem å gi tilstrekkelig oppmerksomhet til hvert selskap og dykke dypt ned i dets spesifikke behov og utfordringer. Dette kan påvirke deres evne til å gi verdifull innsikt og strategisk veiledning til hvert enkelt selskap.


Potensielle interessekonflikter:
Når en person innehar mange styreverv samtidig, kan det oppstå interessekonflikter mellom selskapene de representerer. Beslutninger og råd som er gitt til ett selskap, kan påvirke eller være i konflikt med interessene til et annet selskap. Styregrossister må være bevisste på å håndtere slike konflikter på en rettferdig og etisk måte for å ivareta interessene til alle selskaper de er involvert i.

Manglende kontinuitet:
Styregrossister kan ha høy turnover, med stadige endringer i deres styreverv. Dette kan føre til manglende kontinuitet og stabilitet i styret. Selskapet kan oppleve hyppige endringer i styresammensetningen og miste kontinuitet i strategisk planlegging og beslutningstaking.

Manglende innsikt i selskapets kultur og verdier:
Styregrossister kan ha begrenset kjennskap til selskapets unike kultur, verdier og interne dynamikk. Dette kan påvirke deres evne til å gi råd og veiledning som er i tråd med selskapets spesifikke behov og mål. Det kan være utfordrende for dem å tilpasse seg selskapets kultur og bidra til å skape et harmonisk og effektivt samarbeid i styret.

Bør man unngå styregrossister?
Det er viktig å merke seg at ikke alle styregrossister vil oppleve de samme utfordringene, og det er individuelle forskjeller mellom styregrossister.

Det er opp til hvert selskap å vurdere personer du ønsker i styret ditt.  Det viktigste er å sikre at de har kompetansen du har bruk for, og at de har tid til å engasjere seg akkurat for din bedrift.

Similar posts