Krav for revisjonsplikt  - må jeg ha revisor?

Når må jeg ha revisor? Her er reglene! Mange er usikker på dette spørsmålet og kriteriene for at du må ha revisjon. ...

Lover og regler

Når må jeg ha revisor? Her er reglene! 
Mange er usikker på dette spørsmålet og kriteriene for at du må ha revisjon.
OBS!  oppdatert med regelendring som gjelder fra 1. mai 2023.

Du finner mye god informasjon på Altinn om både dette emnet og andre regler om det å starte og drive bedrift.:

De samme kravene gjelder enten du er et AS, Enkeltpersonforetak, Ansvarlig selskap ANS/DA, Samvirkeforetak (SA) eller NUF

Du har revisjonsplikt hvis en av de følgende forutsetninger inntreffer i løpet av regnskapsåret:
  • Driftsinntektene er større enn 7 millioner kroner
  • balansesummen er større enn 27 millioner kroner
  • gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 10 årsverk

Når grensene for revisjon er nådd, må du ha revisjon påfølgende år. Har du nådd kriteriene for revisjon i 2022 må du ha revisjon fra 2023.  Det samme gjelder motsatt vei hvis du har hatt revisjon i 2022 og du ligger under grensene for krav.  Da kan du velge bort revisjon  i 2023 hvis du ønsker dette.

Du får brev med krav for valg av revisor når du har oversteget ett av kriteriene for revisjonsplikt.  Du er imidlertid selv ansvarlig for å sørge for å velge revisor.  Hvis selskapet skal ha revisor, må revisor velges på stiftelsesmøte eller generalforsamling. Husk - det er viktig at alle offentlige registre er oppdatert med din riktige adresse

 

Det er også andre sammenhenger du må ha bekreftelse fra en revisor:
For eksempel krever aksjeloven at en revisor skal bekrefte innskutt kapital i et aksjeselskap dersom aksjeinnskuddet gjøres med andre eiendeler enn penger. Dette gjelder både ved stiftelse av aksjeselskapet og eventuelt senere kapitalforhøyelse. Ulike støtteordninger kan også kreve revisorbekreftelse.

Noen bransjer har revisjonsplikt gjennom særregler - bl.a. alle foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Hva gjør jeg hvis selskapet ikke lenger skal ha revisor?

Skal du melde fravalg for et selskap som allerede har registrert revisor, må du legge ved generalforsamlingsprotokoll fra inneværende år som viser at selskapet har vedtatt fravalg av revisjon. Hvis fjorårets årsregnskap ennå ikke er mottatt hos Regnskapsregisteret må du også legge ved protokoll fra ordinær generalforsamling som viser at årsregnskapet er fastsatt. Fravalg av revisjon melder du i Samordnet registermelding.

Les mer om regnskap og revisjon på Altinn.

Trenger du hjelp med dette?  Ta kontakt.

Similar posts