Styremedlem

Trenger du en styreleder eller styremedlem? Jeg kan stille i styret i flere roller avhengig av ønske. I tillegg til vanlig styrearbeid kan jeg bistå med andre prosesser i bedriften.

Styrerådgiver

Ønsker du en person som kan bistå med styrearbeidet uten formelt å være i styret kan jeg hjelpe deg med alt praktisk arbeid og råd.

Styresekretær

Hjelp til innkalling, referatskriving enten det er til faste styremøter eller referater du ønsker spesiell hjelp med.

Ikke alle vet hvilket ansvar som følger med det å sitte i styret.

Styret er bedriftens høyeste organ etter generalforsamlingen. Det fører, gjennom aksjeloven, med seg en rekke plikter. Og med lover og regler følger også fallgruver. 

Styrets ansvar for å vurdere om selskapet har en forsvarlig egenkapital er et typisk eksempel på en situasjon hvor styret kan holdes erstatningsansvarlig. Kravet om forsvarlig egenkapital innebærer en plikt for styret til å følge med og vurdere om selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Kravet betyr også at styret må la være å gjennomføre handlinger som medfører at egenkapitalen blir uforsvarlig lav eller likviditeten blir dårlig.

Det er lov å gjøre vurderinger som i ettertid ikke viser seg å være riktig så lenge du har begrunnede vurderinger for beslutningene dine.  Har du ingen vurderinger protokollert, er det lett for at du åpner for å bli gjort personlig ansvarlig hvis ting går galt.

Jeg er derfor med deg i hele prosessen og deltar på styremøter og gir råd hele veien fra du oppretter styret til dokumentasjon og prosesser underveis. 

Enten du trenger et fast styremedlem, styresekretær, styrerådgiver eller bistand til få i gang styrearbeidet, bistår jeg gjerne.